Tình yêu - Giới tính

Bị mất 1 viên tránh thai hàng ngày thì phải làm sao

Ngày: 14/01/2012

Câu hỏi:

Mình đang sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày marvelon, nhưng đến ngày thứ 10 mình làm rớt và mất 1 viên khi chuẩn bị uống, vậy phải làm sao ? xin cám ơn

Câu trả lời:

Bạn uống viên thứ 11 thay cho viên ngày thứ 10 và mua thêm 1 vỉ để lấy 1 viên thay thế cho viên ngày thứ 10 đã đánh rơi. Các viên thuốc đều có thành phần như nhau nên bạn hoàn toàn có thể uống thay thế các viên.