Giá trị của người phụ nữ !

11/04/2013 - 12:00 AM |

Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hạnh phúc, tình yêu và giàu có.

Trong bản nhỏ miền núi có ông già sống với một đứa cháu trai. Một buổi tối có người gõ cửa.

– Ai đấy?, – đứa cháu hỏi.

– Tôi là giàu có – người gõ cửa trả lời.

– Ông ơi, cháu mở cửa cho giàu có vào nhà ông nhé, – đứa cháu hỏi ông.

– Không – ông già trả lời – ông có cháu ở đây thì đã giàu có rồi, còn cháu cũng đã giàu có vì có ông đây.

Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa.

– Tôi là hạnh phúc – làm ơn cho tôi vào nhà.

Ông già bảo đứa cháu:

– Ta cần hạnh phúc mà làm gì nữa. Hai ông cháu mình sống với nhau thì đã là hạnh phúc rồi.

Một lúc sau nữa lại có tiếng gõ cửa.

– Ai đấy?, – đứa cháu hỏi.

– Tôi là phụ nữ.

Đứa cháu nói với ông:

– Ông ơi, có người phụ nữ gõ cửa nhưng mà ta sẽ không mở cửa ông nhỉ, ta không cần phụ nữ đúng không ông.

Ông già bảo đứa cháu:

– Không phải thế đâu con ạ. Ta nên mở cửa cho phụ nữ vào vì ở đâu có phụ nữ, ở đó có hạnh phúc, tình yêu và giàu có.


Ms ST