Ngày nay cuộc sống nhiều tiền nghi vật chất nhưng cũng luôn nhiều áp lực khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niem phat một số bài hay như tránh duyên và thủ hộ căn, 5 hang nguoi tri rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của quý vị.

DMCA.com Protection Status