Hỏi đáp khác

Kích thước tờ giấy A4

Ngày: 20/11/2010

Câu hỏi:

Webphunu ơi, cho mình hỏi kích thước của tờ giấy A4 là bao nhiêu vậy?

Câu trả lời:

Chào bạn! Wedphunu xin trả lời bạn như sau:

Tờ giấy A4 có kích thước bằng một nửa kích thước của giấy A3. Kích thước của giấy A4 là 297 cm x 210 cm